Salubrizare

Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor menajere

* inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

 • Continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
 • Corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
 • Controlul calităţii serviciului prestat;
 • Respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
 • Ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
 • Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;
 • Prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
 • Asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;
 • Reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;
 • Îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;
 • Dotarea achizitorului prin închiriere cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;
 • Asigurarea de personal, pe toată durata de executare a serviciului;
 • Colectarea deşeurilor folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;
 • Verificarea stării tehnice a mijloacelor de precolectare şi înlocuirea celor care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
 • Facturarea serviciilor prestate în conformitate cu elementele stabilite de comun acord;
 • Înregistrarea tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor achizitatorului şi luarea măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termenul cel mai scurt;
 • Încărcarea întregii cantități de deşeuri şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor specifice în condiţii de siguranţă şi de eficienţă;
 • Aşezarea după golire a recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru achizitator;
 • Gestionarea eficienta a deşeurilor industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a Grupelor de deşeuri prevăzute de lege, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii Populaţiei
 • Respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Societatea noastră vă stă la dispoziție cu o varietate de servicii precum:

Putem lucra pentru dumneavoastră începând de astăzi!

Societatea noastră oferă o atitudine vizionară, soluții eficace și dezvoltă relații strânse cu toți partenerii de afaceri.

Licențe, autorizații și certificări

De asemenea, societatea noastră deține toate documentele eliberate de instituțiile cu abilitare și competențe în domeniul salubrității:

 • Licenta ANRSC.
 • Licenta ARR.
 • Autorizație de Mediu eliberată de Ministerul Mediului.

În prezent, S.C. SALSERV ECOSISTEM S.R.L. presteaza de aproximativ 100.000 locuitori din 3 mari orașe: Bragadiru, Mihăilești și Măgurele.

Scroll to Top